38. Mistrovství floristů ČR – Děčín

38. ročník Mistrovství floristů České republiky - Děčín

38. ročník Mistrovství floristů České republiky - Děčín


38. ročník Mistrovství floristů České republiky
Děčínská kotva 2009

Mistrovství floristů ČR probíhá v rámci Děčínských slavností a koná se pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové a náměstka Ministerstva zemědělství ČR Ing. Stanislava Kozáka
Termín soutěže: 20. – 21. 5. 2009

Termín výstavy: 22. – 24. 5. 2009

Místo konání: Soutěž i výstava se koná v areálu Děčínského zámku

Vyhlašovatelé: Svaz květinářů a floristů ČR, Olomouc

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda

více informací v tomto odkazu